Последна актуализация: март 31, 2019

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване („Условия“, „Условия за ползване“), преди да използвате https://principalfootballcoaching.com уебсайт („услуга“), управляван от Преминете на следващото ниво | Principle Football Coaching® („нас“, „ние“ или „наши“).

Вашият достъп до и използване на Услугата е обусловен от приемането и спазването на тези Условия. Тези Условия се отнасят за всички посетители, потребители и други лица, които имат достъп или използват услугата. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, нямате достъп до Услугата.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, функции и функционалност са и ще останат изключителна собственост на Преминете на следващото ниво | Principle Football Coaching® и лицензодателите.

Връзки към други уеб сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или се контролират от Преминете на следващото ниво | Principle Football Coaching®.

Преминете на следващото ниво | Principle Football Coaching® няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, правилата за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това признавате и се съгласявате, че Преминете на следващото ниво | Principle Football Coaching® не носи отговорност или пряка или косвена отговорност за каквато и да е вреда или загуба, причинена или твърдяна, че е причинена от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги или чрез такива уеб сайтове или услуги.

Препоръчваме ви да прочетете условията и правилата за поверителност на уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване на договора

Ние можем да прекратим или спрем достъпа до нашата услуга незабавно, без предизвестие или отговорност, по каквато и да е причина, включително и без ограничение, ако нарушите Условията. Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да останат в сила, ще останат в сила, включително ограничение, клаузи за собственост, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

Приложимо право

Настоящите Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България, без да се спазват нейните стълкновителни норми.

Неуспехът ни да приложим някое право или разпоредба от тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя разпоредба от тези Условия се счита за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в сила. Тези Условия съставляват цялото споразумение между нас по отношение на нашата услуга и заменят и заменят всички предварителни споразумения, които може да имаме между нас по отношение на Услугата.

Промени

Ние си запазваме правото, по наша собствена преценка, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ще се опитаме да предоставим предизвестие от поне 30 дни преди влизането в сила на нови условия. Какво представлява съществена промяна, ще бъде определено по наша собствена преценка.

Чрез продължаване на достъпа или използването на нашата Услуга след влизане в сила на тези ревизии, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас.

Последвайте ни или споделете: