Какво е обърнат бек?

Джейми Карагър: "Ако сте бек, или сте неуспешно крило, или провалил се централен за...